Marknaden för gröna obligationer har vuxit kraftigt de senaste åren och intresset för att finansiera gröna projekt är stort för finansmarknadens aktörer, men det är ett underskott på projekt från företagens sida. Vad beror det på och vad kan göras? Hur kan företag och finansmarknaden bättre arbeta tillsammans med gröna investeringar? Lär dig mer på en två-dagars utbildning hos Nasdaq; en unik kurs om gröna obligationer där akademi och forskning möter näringsliv.

Utbildare är de disputerade Emma Sjöström (Handelshögskolan i Stockholm), Johan Henningsson (SEK), Ann-Charlotte Eliasson (Nasdaq) och Tommy Borglund (Örebro Universitet). Ni träffar företrädare för företag som arbetat med gröna obligationer i praktiken, exempelvis Lena Hök, hållbarhetschef på Skanska och Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan. Medverkar gör också Lauri Rosendahl VD Nasdaq Stockholm och Alectas VD Magnus Billing som inleder var sin dag med ett anförande.

Deltar gör också experter på gröna obligationer från de största bankerna i Sverige som ska coacha deltagarna i att ta fram projekt från sina egna företag som skulle kunna finansieras genom en grön obligation. Det inkluderar experterna Lars Mac Key från Danske Bank; Jacob Michaelsen från Nordea; Fredrik von Platen från Handelsbanken och Katya Nolvall från Swedbank.

Under de två dagarna får deltagarna lära sig hur man arbetar med gröna obligationer och hur man skaffar kapital till nya gröna investeringar. Det finns idag mer kapital på marknaden för gröna investeringar än det finns projekt och det är en stor möjlighet för företag som vill investera i hållbara projekt. Vi riktar oss mot hållbarhetschefer och finanschefer från företag som ser behovet av grön finansiering, gärna från samma företag. Vi är hos Nasdaq 24 januari och 14 mars där ett stort antal experter från företag och akademi deltar som lärare.

Första dagen inleds med en genomgång av den projektuppgift som deltagarna arbetar med under kursen. Därefter går vi igenom grunderna kring gröna obligationer, den senaste utvecklingen och hur marknaden fungerar. Efter lunch får vi höra erfarenheter från praktiken av Skanska och Vasakronan som båda lanserat gröna obligationer. Därefter träffar deltagarna under eftermiddagen företrädare för de största bankerna för att få hjälp med expertkunskap kring sin projektuppgift. Dag 1 avslutas med en informell middag och mingel hos Nasdaq.

Under andra dagen presenterar deltagarna sina projekt som de arbetat med sedan dag 1; deras egna gröna obligationer. De får kommentarer från sina kollegor på kursen och från en panel av experter inklusive Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek och Sanna Petersson, hållbarhetsansvarig på Captor Investment Management. Efter lunch får deltagarna jobba med ett externt verkligt live case som rör internationell vattenrening i Östersjön, presenterat av Göran Lindstedt, Partner Forever. Senare under eftermiddagen får vi höra några inflytelserika röster från finansbranschen staka ut vägen framåt för gröna obligationer, bland andra Karin Reuterskiöld, hållbarhetsstrateg Danske Bank och Björn Söderlundh, utlåningschef Kommuninvest. Även dag 2 avslutas med informell middag och mingel.

DATUM: 25:e semptember

PLATS: Nasdaq Stockholm, Tullvaktsvägen 15

Pris: 9 500 SEK

Anmäl dig på utbildningen HÄR

Forever Sustainable Business Nordic AB
Skeppsbron 38
111 30 Stockholm

E-MAIL
info@foreversustainable.se

            

INFO
Org.nr. 559101-7461
Bankgiro 5202-4213


Copyright Forever