THE SUSTAINABLE BUSINESS BLOG

Everything about Sustainability, CSR and Shared Value. For business leadersthat embrace growth opportunities behind social and environmental challenges. The Sustainable Business Blog is edited by the team of Forever Sustainable Business Nordic, a Scandinavian hybrid consultancy and think tank. Posts in English or Swedish.

sustainablebusinessblog.tumblr.com

Latest Posts

”Hållbarhetschefer måste få större mandat”

Att integrera hållbarhet i företag kräver en rejäl uppbyggnad av resurserna. Det gäller både organisationen och hållbarhetschefens mandat. Men naivitet och konflikter hindrar utvecklingen av nya hållbarhetsstrategier och försämrar svenska företags konkurrensförmåga, skriver Tommy Borglund, doktor i företagsetik.

Hållbarhetsarbetet har kommit långt i svenska företag, även i internationell jämförelse. Det är inte längre är en fråga om ”varför utan hur”. Det uttrycks bland annat i nya boken ”Corporate Social Responsibility” av Handelshögskolans nyinstallerade professor i hållbarhet Mette Morsing. Vi har kommit till en punkt av en ”strategic turn” där ledande företag använder hållbarhet som en konkurrensfördel i sin globala affärsstrategi.

Allt fler företag vill nu integrera hållbarhet i hela sin verksamhet. Det är bra, men långt ifrån alla gör det på ett bra sätt. Röster höjs om att minska ned på hållbarhetsorganisationen och i stället ”lägga ut det i linjen”, som man säger i storföretag när alla delar av verksamheten ska omfattas av något. Ingenting kan vara mer fel. Hållbarhetsorganisationen behöver kraftigt förstärkas på central nivå för att kunna vara ett kompetenscenter för det som komma skall. Dessutom behöver hållbarhetskompetens rekryteras ute i dotterbolag och divisioner för att stödja den operativa linjechefens arbete med hållbarhetsimplementeringen. Tillsammans bildar dessa delar en virtuell matrisorganisation som samverkar på central och lokal nivå.

Det liknar mycket den revolution som skett kring personalfunktionen där HR-chefer har fått en viktig roll i ledningen av internationella företag, med en stor organisation av lokala och centrala HR chefer som skapar värde genom sin kunskap om exempelvis kultur-, ledarskaps- och bemanningsfrågor. Få anser i dag att inflytelserika dotterbolagschefer ska vara sin egen personalchef eller att det inte ska finnas en personaldirektör i koncernledningen med sin egen stab.

En integration av hållbarhet i företagets strategi innebär en stor resursuppbyggnad av hållbarhetskompetensen och en betydligt större organisation. Självklart ska den ledas av en separat och stark hållbarhetschef, inte av en informations- eller marknadschef som fått ”ta hand om hållbarhetsfrågorna också”.

Det är fortfarande vanligt med hållbarhetschefer som har små budgetar, litet mandat och låg status i organisationen. Man kan till och med höra från hållbarhetschefer att ”vi ska nå så långt att jag inte behövs längre”. Det är naivt. För att få saker att hända i storföretag måste någon driva frågorna. Det är svårt att tänka sig att någon av de andra stabsfunktionerna skulle argumentera för sin egen nedläggning, såsom kommunikation, personal, investerarrelationer, juridik eller ekonomi. Hållbarhetscheferna måste i stället bli bättre på vanlig företagsledning och hur man verkar i en stor matrisorganisation. De behöver ta för sig mer internt så att de får igenom sina budgetar och handlingsplaner i ledningsgrupp och styrelse. Som stöd för denna kompetensutveckling startar Handelshögskolan i Stockholm en ny vidareutbildning där hållbarhetschefer och företagsledare går i par för att hitta nya sätt att samverka. Och Örebro Universitetet startar nästa höst Sveriges första specialiserade magisterutbildning med hållbarhetsprofil, som ska förse näringslivet med avancerade ledare inom hållbarhet.

Kampen för en hållbar utveckling är inte över. Det råder fortfarande inte konsensus i näringslivet om hållbarhetsfrågornas vikt för det finansiella värdeskapandet. Det finns fortfarande personer i ledande positioner som argumenterar för en smalare syn på företags ansvar i linje med Shareholder Value-tänkandet på 1990-talet. Vi minns dess symboler; ekonomen Milton Friedman med sin formulering ”the business of business is business”, livfullt manifesterad i rollfiguren Gordon Gecko i filmen Wall Street och hans bevingade ord ”Greed is good”.

Denna ”diskursiva kamp” mellan föreställningsvärldar beskrivs målande i den nya upplagan av ”CSR och hållbart företagande”, författad av sju av Sveriges ledande hållbarhetsforskare inklusive Hans De Geer och Susanne Sweet.

I ett möte med en ledningsgrupp får du räkna med att några i rummet företräder denna gamla position och är kraftigt kritiska mot hållbarhetsagendan och hållbarhetschefen. Det skapar stora konflikter i organisationerna. Det försenar implementeringen av hållbarhetsagendan och fördröjer åtgärder mot dåliga arbetsvillkor, korruption och klimatförändringar. Det försämrar företags konkurrenskraft och fördärvar finansiellt värde.

För dessa personer blir integration av hållbarhet lika med att ta bort hållbarhet. Det ger dem en möjlighet att minska arbetet med hållbarhet för att fokusera på något annat i linje med deras egen personliga uppfattning. Därför måste integration av hållbarhet vara lika med resursuppbyggnad av hållbarhetsorganisationen och förstärkta mandat för hållbarhetschefen.

Först då kan hållbarhet bli den nya strategiska resurs som företag, investerare och andra intressenter hoppas på.

Tommy Borglund

Lektor vid Örebro universitet med inriktning mot hållbarhet och ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. VD och Partner på Forever Sustainable.

Blogginlägget har tidigare publicerats på SvD Debatt.

https://www.svd.se/hallbarhetschefer-maste-fa-storre-mandat

Posted 80 weeks ago

Forever Sustainable Business Nordic AB
Skeppsbron 38
111 30 Stockholm

E-MAIL
info@foreversustainable.se

            

INFO
Org.nr. 559101-7461
Bankgiro 5202-4213


Copyright Forever