THE SUSTAINABLE BUSINESS BLOG

Everything about Sustainability, CSR and Shared Value. For business leadersthat embrace growth opportunities behind social and environmental challenges. The Sustainable Business Blog is edited by the team of Forever Sustainable Business Nordic, a Scandinavian hybrid consultancy and think tank. Posts in English or Swedish.

sustainablebusinessblog.tumblr.com

Latest Posts

Skanska på Fortune Magazines hållbarhetsranking

Svenska Skanska har i dagarna blivit utsett till ett av de internationellt ledande företagen i Fortune Magazines hållbarhetsrankning Change the World. Bedömningen utförs i samarbete med Shared Value Initative, en global plattform som arbetar med företagslösningar på sociala samhällsproblem, och grundar sig på fyra variabler: mätbar social impact, företagsresultat, grad av innovation och företagsintegritet. På plats 20 av 52 står Skanska inte endast som ett toppklassat företag inom hållbarhet, men utgör även det enda företaget i rankningen som verkar inom branschen ”engineering/construction”. Förtjänsten krediteras helt till Skanskas medarbetare.  

Det är tack vare det stora engagemang och hållbarhetsexpertis bland våra medarbetare som i våra byggprojekt jobbar med de hållbarhetsutmaningar och frågor som finns i vår bransch, alltifrån klimat och resurseffektivitet till mångfald och arbetsmiljö, säger Lena Hök, global hållbarhetschef på Skanska.

Läs mer här om rankningen och dess metodologi här: https://fortune.com/change-the-world/2019 

Posted 3 weeks ago

A warning against SDG-washing

A recently published article in Harvard Business Review claims that many companies that have officially committed to the UN Sustainable Development Goals (SDGs) are not putting in the actual work needed. Too often, SDGs are used for external communication and cosmetic purposes, rather than being integrated in the companies’ core business, the article concludes.  

Carina Wendel is an Associate Director at the mission-driven consulting firm FSG behind the article. She is also originally from Helsingborg in Sweden and has made an international career in sustainability and social impact strategy.  

“We have to start thinking more deeply about what the corporate work on the SDGs really leads to. If all companies were to stop working on the SDGs today, what would change? What is the true impact?”, she says. 

image

The article Business as Usual Will Not Save the Planet is written by the academically renowned Mark R. Kramer, Rishi Agarwal and Aditi Srinivas, all consultants at FSG. It is based on a study of 100 of the largest global companies that have officially committed to one or more SDGs. The companies’ external communications were examined and interviews were conducted with a selection of the research objects.  

Even though 95% of the corporations anticipate their work contributes significantly or substantially to the SDGs, the majority did not strategically embed the SDGs into their core business. For many companies, old initiatives received an SDG label, without any new projects being initiated. Some businesses even made contradictory connections between their core business activities and the SDGs, such as a tobacco company that claimed to promote SDG 3 about health.  

Another problem that the article highlights is the sheer number of SDGs that most companies commit to. More than half of the 50 largest U.S. companies try to advance an average of 9 SDGs, but few of them are changing their core activities to support that mission. Having a multitude of goals may even prohibit them from actively making any difference in their efforts.

”It is not the number of communicated SDGs that has an effect, but how intensively you are working on them in practice. It is easier to do deep and innovative work when you focus on one or two SDGs. Meaningful change typically requires identifying alternative business models, underserved populations, new internal synergies and external partnerships, as well as careful measurement of social and environmental impact that companies are not used to doing.” says Carina Wendel at FSG.

image

The effect of this “SDG-washing” is considerably greater than just an embarrassing failure for the business sector. In a world with widespread social problems and frightening urgency of climate change, the real set-back is not only the lack of honesty and transparency towards external stakeholders, but the lack of consideration and responsibility for the global issues we are facing today.  

The real damage is what gets left undone; the work to combat poverty and injustice; the investments in peace keeping and the protection of the environment. At the end of the day, SDG-washing is a loss for everyone. 

Carina Wendel recognizes the vast opportunities related to a sustainable shift in the market. This is especially true for the companies who act quickly and win the “first mover advantage”, as these companies tend to be able to claim larger market shares. You have to have a balanced approach to short term goals and long-term strategy, she explains.  

“You have to think long term for ideas, but maintain an “urgency” mindset for the upcoming 3-5 years. It is about reaching the short-term goals, but having an underlying strategy. In addition to driving real impact, that becomes less risky externally and more motivational internally.”

Important to bear in mind is also that help is available to develop companies’ sustainability work. The mentioned HBR article and other literature provide tips and guidelines, while practical advice is offered by several sustainability advisors, such as FSG and Forever, that partner on client assignments in the Nordics. There is support to get in areas ranging from the development of sustainability programs and SDG strategies, to implementation of concepts such as Shared Value and Collective Impact.

“I am looking forward to spending more time with Swedish companies.They are seen as leaders in sustainability and should be the ones truly integrating the SDGs into corporate strategy”, Wendel says, encouraging Swedish companies to overview their work with the SDGs in the upcoming year.


Ebba Johansson, researcher at Forever.

Posted 10 weeks ago

Hållbarhet – det högst prioriterade området för svenska inköpschefer 2019

Hållbarhet är viktigt för svenska inköpschefer. Sveriges inköpares och logistikers förenings (SILFs) senaste trendrapport visar att hållbarhet har högsta prioritet bland svenska inköps- och logistik chefer.  

Det är inte helt överraskande, hållbarhet blir allt viktigare för företag och organisationer och då försörjningskedjan är en kritisk del av verksamheten hamnar också fokus på företagets försörjningskedja och att åstadkomma en hållbar kedja. Många bolag har kommit relativt långt i sitt arbete med att integrera hållbarhet i försörjningskedjan, medan andra mestadels små och medelstora bolag nyligen har påbörjat det här arbetet. En bakomliggande orsak till det ökade intresset är att företagets intressenter ställer allt högre krav på en hållbar verksamhet och hållbara produkter. Investerare och aktieägare ställer krav på de bolag man investerar i att de ska agera hållbart och bidra positivt både vad gäller miljömässig och social hållbarhet. Nyutexaminerade och young professionals vill arbeta för hållbara företag och organisationer. Ett företag eller organisation som upplevs inte ta hållbarhet på allvar kan ha svårt att attrahera unga talanger. Konsumenter och kunder påverkar. Enligt undersökningar av Sustainable Brand Insight har andel konsumenter som ofta diskuterar hållbarhet ökat från 15% 2014 till 64% 2018. 73% svarade vidare 2018 att hållbarhet påverkar deras köpbeslut (Sustainable Brand Insight). Hållbarhet är viktigt för konsumenter och om företaget ska få sälja sina produkter så måste de ta hållbarhet på allvar och bedriva en hållbar verksamhet. Politiker påverkar i stor utsträckning via reglering. Den relativt nya lagen om hållbarhetsrapportering som omfattar ca 1 600 bolag är ett exempel, ett annat är det nya lagstiftningspaketet på EU nivå om cirkulär ekonomi som antogs i april i år och som syftar till att hjälpa företag och konsumenter i EU att klara övergången till en starkare och mer cirkulär ekonomi där resurser används på ett mer hållbart sätt. Inköp spelar en stor roll för företagen i att bli mer cirkulära, att få en cirkulär försörjningskedja där restprodukter efter konsumtion kan gå in i den egna produktionen igen och åstadkomma ett cirkulärt flöde. Här kommer inköp att spela en viktig roll i omställningen till en cirkulär ekonomi.  

Det finns också en ökad medvetenhet om att man som företag via försörjningskedjan kan bidra positivt och påverka i en positiv riktning. Det vill säga att bidra till att vi använder jordens resurser på ett klokt sätt och att bidra till ekonomisk och social utveckling vilket kan resultera i högre levnadsstandard för människor främst i utvecklingsländer. Hållbara försörjningskedjor och ansvarsfulla inköp är kritiskt för att kunna göra de globala hållbarhetsmålen lokala och vi som arbetar inom försörjningskedjan spelar så en stor roll i arbetet med att realisera de globala hållbarhetsmålen, vi har en möjlighet att påverka i rätt riktning. Mer information om Silfs trendrapport hittar du här https://www.silf.se/tjanster/trend-och-expertrapporter/trendrapporter/.

För mer information om hållbara inköp, försörjningskedjor och cirkulära lösningar kontakta gärna Katarina på katarina.arbin@foreversustainable.se.

Posted 33 weeks ago

EcoOcean bjuder in till studieresa

Till år 2050 så kan det finnas mer plast än fisk i jordens alla hav. Det här är en skrämmande verklighet för oss alla inte bara i vårt eget närområde, Östersjön och Västerhavet, det engagerar alla, inte minst länder runt medelhavet. Göran Lindstedt, partner på Forever Sustainable Business Nordic, arrangerade och deltog under 5 dagar i oktober på en studieresa till Israel för att utbyta erfarenheter mellan de viktigaste aktörerna i landet inom havsforskning och en grupp framstående forskare från Stockholms Universitet.

Robert Weil Family Foundation och Stiftelsen EcoOcean i Israel var värdar för ett omfattande program som omfattade möten med forskare och ansvariga för havsfrågor i Israel. På plats träffades forskare och representanter från en mängd olika institutioner inklusive; Universitet i Tel Aviv, Universitet i Haifa, The Hebrew University of Jerusalem, Israel Oceanographic & Limnological Research, Ministry of Environmental protection och möten genomfördes i Tel Aviv, Herzliya, Haifa och Eilat.

EcoOcean bedriver sedan många år verksamhet kring havsfrågor i landet som omfattar såväl information till allmänheten som ett omfattande samarbete med landets olika offentliga institutioner särskilt om samutnyttjande av resurser som exempelvis forskningsfartyg och utrustning för havsforskning.

Sveriges ambassadör i Israel, Magnus Hellgren, deltog i delar av programmet, han poängterade särskilt vikten av att etablera nära samarbeten på forskarnivå. Även om haven i sig skiljer sig åt på många sätt finns gemensamma områden att samverka kring inte minst kunskaperna om mikroplaster i havsmiljön.

Posted 46 weeks ago

Debatt - Näringsliv och Studenter

I onsdags (24e oktober) så anordnade Örebro Universitet en debatt mellan näringsliv och studenter. Företag som Nordea, Kommuninvest, Telia och Stena Metall trycker på den starka trenden att hållbarhetskunnande blir mer och mer attraktivt för hela svenska näringslivet. Hållbarhet är här för att stanna nu och i framtiden. Handelshögskolan vid Örebro Universitet har nyligen startat ett 2-årigt Masterprogram i företagsekonomi med profil hållbart företagande, där 3 studenter från programmet fick diskutera med företagen om vad de letar efter hos arbetsgivare. Både studenterna och företagen kom överens om några övergripande punkter: få medarbetarna känna att de syns och har ansvar och jobbar för något större än de själva; ha ett balanserat liv; och att hållbarhet ska inte vara en strategi, det ska konstant vara integrerat i hela verksamheten. 

Posted 47 weeks ago

Roundtable on Recent Research in Sustainable Business

The new Shared Value ranking in Fortune, the call from John Elkington on revising his own 3BL concept and increased statistical evidence on the connection between financial value creation and sustainability performance were in focus on our latest roundtable on the front line of academic research within sustainable business. In addition to circular economy thinking in connection to procurement. Thanks to great presentations from Nina Jais at FSG and Magdalena Aspengren from Telenor!


Calls from participants like Erik Feldt Nordea, Salomon Bekele Telia, Maria Simonsson and Terese Hammarsten Save The Children on the need for more research in areas like sustainability innovation in organizations, responsibility when leaving growth markets and partnerships connected to philanthropy and collective impact.


image
Posted 49 weeks ago

New Demands on Business Schools

I just turned 69 and most of my friends go into retirement. I will not. The next decade will be the most exciting, challenging and deadly serious one in the history of sustainability, said John Elkington. Are you preparing your students for this?

image

John Elkington was speaking at the Principles of Responsible Management Education (PRME) conference in London about his new article in Harvard Business Review on rethinking the Triple Bottom Line. The conference took place in East London, where 27 percent of university students are from households with less than 10 000 £ annual incomes and where 40 percent are from non-academical family background. The theme was: teaching inclusion in business schools.

The host of the conference was the business school at Queen Mary University of London. It is located in the East End, overlooking the skyline of the richer financial center of the city from a distance. Symbolically, the hosting business school’s objectives for the conference were Social Justice, Sustainability and Governance.

A number of British universities demonstrated how they engage their business students in projects with excluded groups, as a way of learning more about society, but also as a way of supporting talents from diverse backgrounds. An important lesson for Swedish Universities as well, like in Örebro where the first students of the new master in Sustainable Business will arrive after summer.

The conference was all in all a perfect warm up for our coming seminar during the Almedalen fair next week where we will discuss the future of sustainability education with a number of companies. Follow Forever’s Facebook and LinkedIn to keep yourself updated.

Tommy Borglund, partner at Forever

Posted 64 weeks ago

Golvkedjan satsar på kvinnliga hantverkare

I våras anordnades Golvkedjans årliga montörsutbildning i Holland, men inbjudningslistan var långt ifrån konventionell. Endast kvinnliga medarbetare var inbjudna. Initiativet leddes av verksamhetens ledning och VD Lars-Åke Lidén, med syfte att lyfta kvinnor i en annars mansdominerad yrkesgren; en insats som blev mycket uppskattad av utbildningsdeltagarna.

image

För Golvkedjan, som är en rikstäckande entreprenadkedja, kollektivt ägd av ett 50-tal av Sveriges ledande golvläggnings- & plattsättningsentreprenörer, är hållbarhet en tydlig värdegrund. Inte minst värnar man om social hållbarhet och jämställdhet i branschen; en fråga som i allmänhet fått ökad uppmärksamhet i näringslivet då kvinnors trygghet på arbetsplatsen fått stort medialt fokus 2018.

Av Golvkedjans 1500 golvläggare och plattsättare är 45 kvinnor, och andelen ökar, berättar VD Lars-Åke Lidén. Att Golvkedjan för första gången bjöd in enbart kvinnor inför den årliga montörsutbildningen, tillsammans med golvtillverkaren Forbo, var ingen tillfällighet. Lidén förklarar:

’’Vi verkar ju i en mansdominerad bransch så den här utbildningen gjorde vi exklusivt för kvinnor med förhoppningen att de känner starkt stöd och att de fortsätter att utvecklas hos våra företag.’’

image

Tio kvinnor reste med och deltog i en workshop, speciellt utformad för den här resan. Vi pratade om våra erfarenheter kring manlig jargong, det ibland grova språket som finns i byggbranschen och om hur detta påverkar oss både i vårt arbete och trivsel, berättar Kia Ekedahl, utbildningsansvarig på Golvkedjan. Det deltagarna konstaterade var att alla kvinnor hade mer eller mindre jobbiga upplevelser på arbetsplatsen genom kränkningar, sexistiska utspel och förminskande kommentarer. Resan var väldigt uppskattad av kvinnorna som följde med och det finns nya planer på att fortsätta arbetet för ett jämlikare byggklimat i Sverige.

Du kan läsa mer om Golvkedjan och deras hållbarhetsarbete på deras hemsida.

Mia Lilja, marknadsansvarig på Golvkedjan.

image
Posted 65 weeks ago

From pilot to scale and partner-up! Take-aways from the Scania Sustainable Transport Forum 2018.

To keep the global warming at a 2 degree level is crucial for the future of our planet. This was the key message of the former U.S. Vice-President, climate activist and Nobel Peace Laureate Al Gore as he entered the stage at Scania Sustainable Transport Forum 2018 in Stockholm addressing over 300 invited guests from all over the world. An important part of achieving this target is a fossil-fuel free transport system by 2050.

Professor Johan Rockström of Stockholm Resilience Center presented “The Carbon Law” as a tool to work towards this target. It states that by halving our CO2-emissions every decade until 2050 we can contribute towards a 2-degree world. This is a powerful tool which can be used by any organization at any level in any industry – even at a personal level.  

A major take-aways from this event was “from pilot to scale” and “a focus on partnerships” in order to drive the shift towards a sustainable fossil-fuel free transport system by 2050.

“It is time to go from pilot to scale”. This conclusion of a prominent panel moderated by Johan Rockström including members like Mikael Damberg, Christiana Figueres, Georg Kell, Sabine Schlorke, and Drew Kodjak points at that It is not enough with demonstrators and pilots, we now need implementations at a larger scale.  

For this to happen, partnerships is key. The main obstacle to a fossil-fuel free transport system is not technological but organizational and societal. To face this kind of problems a systematic approach towards working with some strategic partners becomes crucial. No one can do anything alone but everyone can do something together.  

As Scania CEO Henrik Henriksson concluded: “Sustainability and profitability goes hand in hand”. Sustainability has become bankable. If you want to be in business tomorrow you must be sustainable. Your customers, employees, partners and shareholders expects you – indeed, requires you – to be. Otherwise you are truly on your own. Define your ecosystem and make sure you partner up with other likeminded in that network if you want to stay in business. It is time to partner-up.  

We can all make a difference. Use your voice, your vote and your wallet to drive the change towards a sustainable world. Be a teacher and lead by example. It begins today. Right now.

Frans Prenkert

Professor of Business Administration at the Örebro University School of Business

Head of Örebro University Center for Research in Sustainable Logistics | ORULOG

Associated Expert at Forever Sustainable

Posted 69 weeks ago

Hos OBOS bygger medarbetare från 32 länder hållbara bostäder i trä

Egentligen är det inte så svårt att utveckla en hållbar affärsmodell. Det gäller bara att tänka till en extra gång i det man gör, att inte alltid välja den upptrampade stigen och att utrusta sig med en skopa mod.

OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare. I Sverige är vi ca 1000 medarbetare och här har vi funnits sedan 1927. Mest kända är vi nog genom våra varumärken Myresjöhus, Smålandsvillan och vårt systerbolag Kärnhem.  

Jag som skriver heter Ulrika Liiv och ansvarar för samordning av hållbarhetsfrågor inom OBOS Sverige. I mina inlägg delar jag med mig av vad och hur vi gör för att utveckla oss och vårt erbjudande med respekt och hänsyn till vår jord och alla oss som lever här. Engagemang, nytänkande och innovation är centralt i allt vi gör och en förutsättning för vår existens.

I det här inlägget delar jag två exempel på hur vi bidrar till en mer hållbar värld.

Vi bygger i trä – varför är det viktigt?

Kanske är det lättare för oss än för många andra att hävda att det inte är så komplicerat att ha en hållbar affärsmodell när själva produkten i sig utgör en av de främsta krafterna i utvecklingen av ett mer ekologiskt hållbart samhälle. På OBOS Sverige bygger vi nämligen alla våra bostäder i trä i våra fyra fabriker i Sverige.

Trä är ett helt förnybart byggmaterial och en av våra viktigaste resurser i omställningen till ett mer hållbart samhälle. För varje träd som avverkas planteras två nya. Och trots rekordbyggande blir det mer skog för varje år. När träden växer, binder de koldioxid som bokstavligen spikas fast i väggarna, istället för att påverka klimatet. Träråvaran hämtar vi lokalt inom en radie av 20 mil runt respektive fabrik.

Är du intresserad av att veta mer om träets betydelse på vägen mot en mer ekologisk hållbar värld rekommenderar jag att besöka Svenskt trä www.svenskttra.se.

Arbetskraft är en bristvara – klart vi ska ta tillvara på all kompetens!

När den värsta byggboomen slog till för några år sedan stod vi handfallna och saknade arbetskraft i våra fabriker i Småland och Norrland. Vi tog tag i utmaningen. Idag har vi inte längre någon brist på arbetskraft. Frågan löste vi genom att öppna upp för en grupp människor som finns i vårt samhälle varav många inte når ut i arbetslivet. Jag syftar förstås på dem som kommit till oss i Sverige från länder både inom och utanför Europa. Idag arbetar människor från 32 nationer i OBOS Sverige. För att lyckas bygga gemenskap och trygghet på våra arbetsplatser ser vi ett gemenast språk som den enskilt viktigaste nyckeln. Därför har vi anställt lärare i svenska. Här kan du läsa mer om vårt SFI-arbete.

Ulrika Liiv Kommunikations- och hållbarhetschef OBOS Sverige AB www.obos.se

Posted 73 weeks ago

Forever Sustainable Business Nordic AB
Skeppsbron 38
111 30 Stockholm

E-MAIL
info@foreversustainable.se

            

INFO
Org.nr. 559101-7461
Bankgiro 5202-4213


Copyright Forever